Upravljanje zgradama

JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI, Varaždin, Pavlinska 6 (skraćeni naziv GRADSKI STANOVI)

GRADSKI STANOVI bave se djelatnošću i poslovima upraviteljstva od 2008.g. i zapošljavaju 6 stalnih zaposlenika koji koordinirano i efikasno obavljaju tehničke, financijske i pravne poslove upraviteljstva.
Na području Grada Varaždina Upravitelji smo 28 zgrade od kojih su 4 zgrade u isključivom vlasništvu Grada Varaždina.

U poslovima upravljanja posebnu pažnju posvećujemo redovnom praćenju i primjeni zakonskih propisa kojima su regulirani poslovi upravljanja. Sredstva zajedničke pričuve određuju se i koriste u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i nalaze se na posebnom računu zgrade.

Predstavniku suvlasnika omogućuje se stalni uvid u stanje pričuve, dok se suvlasnicima isto omogućuje na pisani zahtjev. Naplata pričuve vrši se putem uplatnica koje izdajemo tromjesečno sa mjesečnim rokovima dospijeća (do 15-tog u mjesecu).
U ime suvlasnika, uspješno provodimo postupke ovrhe za dospijla, a nenaplaćena potraživanja s osnova pričuve.
Pri poslovima redovnog upravljanja sukladno Programu održavanja, za potrebite  radove održavanja provodimo postupak u kojem od više ponuditelja (najmanje tri) izabiremo najpovoljnijeg, a u postupku je redovno nazočan predstavnik suvlasnika.
Interventne službe popravaka zajedničkih djelova zgrade su na usluzi korisnicima 24 sata dnevno.
 
Ugovor o upravljanju koji nudimo sadrži zakonske odredbe o obvezama upravitelja, predstavnika suvlasnika i suvlasnika. Naknada za rad upravitelja iznosi 10% od vrijednosti zajedničke pričuve obračunate za tekući mjesec.

Vezano
Izjava o pristupačnostiIzjava o pristupačnosti
Natječaj za prodaju zemljištaNatječaj za prodaju zemljišta u Varaždinu uz ulicu Braće Radić
Partneri Partner 1
Partner 3
Kontakt
Gradski stanovi Varaždin
Varaždin, Pavlinska 6
HR-42000 Varaždin
Tel. +385 42 201 412
Fax. +385 42 212 126

Mail. info@gradski-stanovi.hr