O nama

O nama

Odluku o osnivanju Javne ustanove "Gradski stanovi" donijelo je Gradsko vijeće Grada Varaždina 03. rujna 2004. godine, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji.
Osnivanjem Javne ustanove "Gradski stanovi" zadržan je kontinuitet izgradnje stanova po POS programu nakon što je pilot-projektom u Harambašićevoj ulici testiran POS program za područje čitave Države i izgrađeni objekti I. faze stambenog naselja uz Jalkovečku ulicu.
Osnovna djelatnost Javne ustanove "Gradski stanovi" su investitorski poslovi na izgradnji stanova po programu društveno poticane stanogradnje. Programom se omogućava stambeno zbrinjavanje građana na kontrolirani način, s točno utvrđenom cijenom i uvjetima plaćanja. Prodajna cijena stana utvrđena je u omjeru etalonske cijene građenja koju, temeljem statističkih podataka za proteklo razdoblje, utvrđuje Ministar graditeljstva i u ovom trenutku iznosi maksimalno prosječno 10.200,00 kn/m2. U cijenu su uključeni svi troškovi – projektiranje, građenje, nadzor, zemljište, infrastruktura s priključcima (uključujući i komunalni doprinos), vodni doprinos i drugi troškovi. 
Uvjeti plaćanja cijene stana su također definirani Zakonom i po osnovnom modelu kupac plaća učešće u iznosu od 15% od vrijednosti stana, po potpisu predugovora o kupnji, cca 45% kupac plaća kreditom odabrane financijske institucije po potpisu predugovora, a preostalih cca 40% vrijednosti stana kupac otplaćuje nakon otplate kredita financijske institucije. Rokovi otplate su određeni na način da je omogućen poček od godine dana, a ukupni rok otplate nakon toga može biti 30 godina, s tim da rok otplate kredita financijske institucije može maksimalno iznositi 21 godinu. U tzv. „3. obroku“ u visini od cca 40% vrijednosti stana, koji se otplaćuje Državi, odnosno Gradu, putem Javne ustanove "Gradski stanovi" temeljem kupoprodajnog ugovora, sadržani su državni poticaji i troškovi zemljišta i infrastrukture.
Pravo na kupnju stana određeno je Zakonom i može ga ostvariti građanin RH koji nema adekvatno riješeno stambeno pitanje. Listu reda prvenstva za ostvarivanje prava kupnje donosi Grad temeljem natječaja. Ukoliko se u određenim rokovima ne potpišu predugovori o kupnji stana za određenu lokaciju, Javna ustanova "Gradski stanovi" može eventualno preostale stanove prodati na otvorenom tržištu.
Do sada je Javna ustanova "Gradski stanovi" dovršila izgradnju naselja na prostoru bivše vojarne uz Jalkovečku ulicu, a pred završetkom je stambeni niz Hrašćica-Rajčul i u izgradnji su objekti na novoj lokaciji, na zemljištu u vlasništvu Grada, uz Ulicu Vilka Novaka. Osim tih objekata, "Gradski stanovi" su izgradili 2 objekta za potrebe Grada Varaždina za stambeno zbrinjavanje obitelji slabijeg imovnog stanja i pred završetkom je izgradnja još jednog objekta za tu namjenu na susjednoj parceli u Hrašćici.
Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i suradnji sa znanstvenim i državnim institucijama, "Gradski stanovi" razvijaju i nove modele stambenog zbrinjavanja, primjenjujući iskustva razvijenih zemalja. U ovom trenutku dopunjen je Program POS-a novim modelom – najam uz mogućnost kupnje. Takav model prihvatili su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) kao krovne državne institucije zadužene za organizaciju stambenog zbrinjavanja, te će ga uz doradu uključiti u programe na nivou Države.
Osim djelatnosti POS-a, "Gradski stanovi" razvijaju i druge djelatnosti vezane prije svega za stanovanje. To se odnosi na program stambenog zbrinjavanja osoba treće životne dobi i upravljanje stambenim i stambeno-poslovnim zgradama.

 

Javna ustanova Gradski stanovi Varaždin
OIB: 73172441120 
Adresa: Ulica Stanka Vraza 8 C, 42000 Varaždin
Telefon: +385 42 201 412
Faks: +385 42  212 126 
E-mail: info@gradski-stanovi.hr
Web:  www.gradski-stanovi.hr

 

 

 

Vezano
Izjava o pristupačnostiIzjava o pristupačnosti
Natječaj za prodaju zemljištaNatječaj za prodaju zemljišta u Varaždinu uz ulicu Braće Radić
Partneri Partner 1
Partner 3
Kontakt
Gradski stanovi Varaždin
Varaždin, Pavlinska 6
HR-42000 Varaždin
Tel. +385 42 201 412
Fax. +385 42 212 126

Mail. info@gradski-stanovi.hr