Prijedlog liste reda prvenstva za davanje u najam stanova na kojima Grad Varaždin ima vlasništvo ili pravo raspolaganja

Prijedlog liste reda prvenstva za davanje u najam stanova na kojima Grad Varaždin ima vlasništvo ili pravo raspolaganja za razdoblje 2014. - 2018. godine

PDF dokumenti: 

 

Vezano
Natječaj za prodaju zemljištaNatječaj za prodaju zemljišta u Varaždinu uz ulicu Braće Radić
IzvješćaIzvješća
Financijski planFinancijski plan
Partneri Partner 1
Partner 3
Kontakt
Gradski stanovi Varaždin
Trg Slobode 12 / I
HR-42000 Varaždin
Tel. +385 42 201 412
Fax. +385 42 212 126

Mail. info@gradski-stanovi.hr