Konačna Lista reda prvenstva za davanje u najam stanova na kojima Grad Varaždin ima vlasništvo ili pravo raspolaganja

Konačna lista reda prvenstva za davanje u najam stanova na kojima Grad Varaždin ima vlasništvo ili pravo raspolaganja za razdoblje 2018. - 2019. godine

PDF dokumenti: 

 

Vezano
Izjava o pristupačnostiIzjava o pristupačnosti
Natječaj za prodaju zemljištaNatječaj za prodaju zemljišta u Varaždinu uz ulicu Braće Radić
IzvješćaIzvješća
Partneri Partner 1
Partner 3
Kontakt
Gradski stanovi Varaždin
Varaždin, Pavlinska 6
HR-42000 Varaždin
Tel. +385 42 201 412
Fax. +385 42 212 126

Mail. info@gradski-stanovi.hr