Mjesni odbori

Ime službenika za upravljanje nekretninama koje su ranije koristili Mjesni odbori: 

  • službenik za upravljanje nekretninama: Marijan Stepan
  • kontakt:
  • adresa: Varaždin, Pavlinska ulica 6
  • mail adresa: marijan.stepan@varazdin.hr
  • mobitel: 095 3508195
Vezano
Partneri Partner 1
Partner 3
Kontakt
Gradski stanovi Varaždin
Varaždin, Pavlinska 6
HR-42000 Varaždin
Tel. +385 42 201 412
Fax. +385 42 212 126

Mail. info@gradski-stanovi.hr