Izjava o pristupačnosti

Varaždin, Ulica Stanka Vraza 8 C

F: 042/212-126
T: 042/201-412

Sukladno članku 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019) javna ustanova Gradski stanovi objavljuje:

Izjavu o pristupačnosti

Javna ustanova Gradski stanovi nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19; dalje u tekstu: „Zakon“) kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu javne ustanove Gradski stanovi koja se nalazi na adresi http://www.gradski-stanovi.hr/ (dalje u tekstu: „Izjava“).

Stupanj usklađenosti 

Mrežna stranica http://www.gradski-stanovi.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
  • Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta
  • Svi tekstovi nisu poravnani na lijevoj margini
  • Nije omogućena tekstualna alternativa netekstualnom sadržaju poput slika ili videomaterijala 
  • Pojedini dokumenti u .pdf obliku  nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • Dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis
  • Dio poveznica nije podcrtan i nema prikladan opis

Javna ustanova Gradski stanovi radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti, te se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu odredbe članka 8. Zakona.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Izjava je sastavljena dana 18. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene javne ustanove Gradski stanovi.

Izjava je zadnji put preispitana dana 18. rujna 2020. godine.

Javna ustanova Gradski stanovi će redovito revidirati Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

U slučaju da Vam je potrebna pomoć u korištenju ove mrežne stranice, odnosno ako primijetite neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen Izjavom, pozivamo Vas da o istome obavijeste javnu ustanovu Gradski stanovi.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnih stranica javne ustanove Gradski stanovi korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@gradski-stanovi.hr ili putem telefona na broj: 042/201-412.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti, kao i za nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:

   Povjerenik za informiranje
   Trg žrtava fašizma 3
   HR-10000 Zagreb
   Internet:  www.pristupinfo.hr
   e-mail: ppi@pristupinfo.hr


 

Vezano
Natječaj za prodaju zemljištaNatječaj za prodaju zemljišta u Varaždinu uz ulicu Braće Radić
IzvješćaIzvješća
Partneri Partner 1
Partner 3
Kontakt
Gradski stanovi Varaždin
Varaždin, Pavlinska 6
HR-42000 Varaždin
Tel. +385 42 201 412
Fax. +385 42 212 126

Mail. info@gradski-stanovi.hr