Natječaj za prodaju nekretnina 24.10.2023.

Natječaj za prodaju nekretnina


2023. godina od 24.10.2023. do 31.10.2023.


 

Rezultati natječaja za prodaju nekretnina

             Odluka o prihvatu najpovoljnijih ponuda

             Rang lista pristiglih ponuda Vezano
Partneri Partner 1
Partner 3
Kontakt
Gradski stanovi Varaždin
Varaždin, Pavlinska 6
HR-42000 Varaždin
Tel. +385 42 201 412
Fax. +385 42 212 126

Mail. info@gradski-stanovi.hr