Pravo na prisup informacijama

 

Obrazac zahjteva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacije

 

Dokumenti:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

 

Ime čelnika ustanove i konatkt (ravnatelj);

Ravnatelj Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin, Zoran Svetec, dipl.ing.

Kontakt:

Adresa: Varaždin, Ulica Stanka Vraza 8 C

mail adresa: zoran.svetec@varazdin.hr

info@gradski-stanovi.hr

Telefon: 042/201-431, 042/201-412, 042/201-432, 042/212-125

Fax: 042/212-126

web stranica: www.gradski-stanovi.hr


Ime službenika za informiranje i kontakt, (ravnatelj zamjenjuje službenika za informiranje za slučaj njegove odsutnosti);

Službenik za informiranje: Mladen Hirš

Kontakt:

Adresa: Varaždin, Trg slobode 12/1

mail adresa: mladen.hirs@varazdin.hr

Telefon: 042/201-432

Fax: 042/212-126 

 

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji:

 

Vezano
Izjava o pristupačnostiIzjava o pristupačnosti
Natječaj za prodaju zemljištaNatječaj za prodaju zemljišta u Varaždinu uz ulicu Braće Radić
Partneri Partner 1
Partner 3
Kontakt
Gradski stanovi Varaždin
Ulica Stanka Vraza 8 C
HR-42000 Varaždin
Tel. +385 42 201 412
Fax. +385 42 212 126

Mail. info@gradski-stanovi.hr