Prodaja garaža i GPM-a
POS Vilka Novaka 1
Građevina A2
jpg
1
Garaža G5 - Suteren
Građevina A2 / Garaža G5 - Suteren
Tip nekretnine
Površina 11,72 m2
Cijena 9.462,61 €
Garaža G6 - Suteren
Građevina A2 / Garaža G6 - Suteren
Tip nekretnine
Površina 11,80 m2
Cijena 9.527,20 €
Garaža G7 - Suteren
Građevina A2 / Garaža G7 - Suteren
Tip nekretnine
Površina 12,20 m2
Garaža G8 - Suteren
Građevina A2 / Garaža G8 - Suteren
Tip nekretnine
Površina 12,28 m2
Cijena 9.914,75 €
Garaža G9 - Suteren
Građevina A2 / Garaža G9 - Suteren
Tip nekretnine
Površina 11,36 m2
Cijena 9.171,95 €
1