Natječaj za prodaju stana S-32 u Ulici grada Koblenza 8

Natječaj za prodaju stana S-32 u Ulici grada Koblenza 8 u Varaždinu

 PDF dokumenti: 

 Natječaj: 

 Dokumentacija:

 

Vezano
Natječaj za prodaju zemljišta u Varaždinu uz Ulicu Miroslava KrležeNatječaj za prodaju zemljišta u Varaždinu uz Ulicu Miroslava Krleže
Natječaj za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova građenih po Programu društveno poticane stanogradnje za naredno razdobljeNatječaj za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova građenih po Programu društveno poticane stanogradnje za naredno razdoblje
Natječaj za prodaju preostalih neprodanih stanova, garaža i poslovnih prostoraNatječaj za prodaju preostalih neprodanih stanova, garaža i poslovnih prostora
Partneri Partner 1
Partner 3
Kontakt
Gradski stanovi Varaždin
Trg Slobode 12 / I
HR-42000 Varaždin
Tel. +385 42 201 412
Fax. +385 42 212 126

Mail. info@gradski-stanovi.hr